top of page
p logo .png

服務項目 

產品尺寸選擇多樣、設計內容彈性大,滿足客戶多種需求


1.紙管產品    2.紙管配件   3.包裝紙箱  4.紙管打洞   

5.產品噴字    6.產品貼膜   7.內容裝填

1. 紙管產品

02_paper_tube_01_72.jpg

2.紙管配件 

TUBER ACCE.jpg

3.紙管打洞 

22PGTUBE.png

4.包裝紙箱

人編帶箱在倉庫

​紙管配件: 鐵蓋/塑膠蓋/流蘇/提繩

5. 產品噴字

5960611.jpg

產品噴字:條碼/QRCODE/日期 

6.產品貼膜

m003t370_paper_tube_3.jpg

張貼管標服務

7.內容填充

02_paper_tube_01_1469.jpg

商品填充服務

02_paper_tube_01_76.jpg
斜線圓.png
red dot.png
半圓.png
bottom of page